คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ศิษย์เก่าดีเด่น
คณะวิทยาศาสตร์ (2560)


รหัส : 12
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.อุษณีย์ วินิตเขตคำนวณ
ภาควิชาเคมี
ปี : 2560
ที่ปรึกษาฝ่ายวิจัยและพัฒนา สารสกัดเมล็ดลำไยอบแห้งลองกานอยด์
รหัส : 19
นายวรานนท์ หล้าพระบาง
ภาควิชาธรณีวิทยา
ปี : 2560
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิต บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
รหัส : 16
นายธำรงศิลป์ โพธิสูง
ภาควิชาชีววิทยา
ปี : 2560
ข้าราชการบำนาญ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
รหัส : 27
นายบุญชัย พานิชการ
ภาควิชาเคมี
ปี : 2560
กรรมการผู้จัดการบริษัท นีโอคอสเมด จำกัด
รหัส : 18
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
ภาควิชาธรณีวิทยา
ปี : 2560
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัส : 22
นายสุรชัย ศิริพงษ์เสถียร
ภาควิชาธรณีวิทยา
ปี : 2560
ผู้อำนวยการกองจัดการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รหัส : 22
นายกนก อินทรวิจิตร
ภาควิชาธรณีวิทยา
ปี : 2560
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธรณีศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)