คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
เกี่ยวกับเรา
สายตรงคณบดี

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
    คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   
    โทร 053-943301ชื่อ
อีเมลล์
โทรศัพท์
เรื่อง
ข้อความติดต่อ