คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ติดต่อ
ส่งข้อร้องเรียน

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
    โทรศัพท์ : 053-222180
    แฟกซ์ : 053-222268, 053-892274ชื่อ
อีเมลล์
โทรศัพท์
การร้องเรียน
เรื่องร้องเรียน
ข้อความ