ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นจดหมายข่าว (Newsletter) รายปักษ์ ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหวที่โดดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ ให้กับบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งอดีตผู้บริหารและผู้อาวุโส
1-15 พฤษภาคม 2562
16-30 เมษายน
1-15 เมษายน 2562
16-31 มีนาคม
1-15 มีนาคม 2562
16-28 กุมภาพันธ์ 2562
1-15 กุมภาพันธ์ 2562
16-31 มกราคม 2562
1-15 มกราคม 2562
16-31 ธันวาคม 2561
1-15 ธันวาคม 2561
16-30 พฤศจิกายน 2561
1-15 พฤศจิกายน 2561
16-31 ตุลาคม 2561
1-15 ตุลาคม 2561
16-30 กันยายน 2561