ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นจดหมายข่าว (Newsletter) รายปักษ์ ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหวที่โดดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ ให้กับบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งอดีตผู้บริหารและผู้อาวุโส
16-31 กรกฎาคม 2560
1-15 กรกฎาคม 2560
16-30 มิถุนายน 2560
1-15 มิถุนายน 2560
16-31 พฤษภาคม 2560
1-15 พฤษภาคม 2560
16-30 เมษายน 2560
1-15 เมษายน 2560
16-31 มีนาคม 2560
1-15 มีนาคม 2560
16-28 กุมภาพันธ์ 2560
1-15 กุมภาพันธ์ 2560
16-31 มกราคม 2560
1-15 มกราคม 2560
16-31 ธันวาคม 2559
1-15 ธันวาคม 2559