คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
การวิจัย
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

ปี : ประเทศ :
ชื่อหน่วยงาน : โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent data analysis)
ปี : 2020
ประเทศ : ไทย
ระยะเวลา : 1 ต.ค. 2562 - 1 ต.ค. 2564
เว็บไซต์ : http://www.es.science.cmu.ac.th/
ชื่อหน่วยงาน : College of Agriculture, Tunghai University
ปี : 2006
ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลา : 2006 - ต่ออายุอัตโนมัติทุก 5 ปี
เว็บไซต์ : http://eng.thu.edu.tw/web/academics/detail.php?scid=42&sid=24
ชื่อหน่วยงาน : College of Environment and Natural Resources, Can Tho University
ปี : 2019
ประเทศ : เวียดนาม
ระยะเวลา : 11 เม.ย. 2562 – 10 เม.ย. 2567
เว็บไซต์ : https://cenres.ctu.edu.vn/en/
ชื่อหน่วยงาน : Graduate School of Life Sciences, Ritsumeikan University
ปี : 2019
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 26 มิ.ย. 2562 – ต่ออายุอัตโนมัติ
เว็บไซต์ : http://www.ritsumei.ac.jp/gsls/eng/
ชื่อหน่วยงาน : The Kitasato Institute (MTA)
ปี : 2019
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 25 ก.พ. 2562 - 31 มี.ค. 2563
เว็บไซต์ : https://www.kitasato-u.ac.jp/en/
ชื่อหน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ปี : 2019
ประเทศ : ไทย
ระยะเวลา : 1 ต.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2567
เว็บไซต์ : http://www.dld.go.th/th/index.php/th/
ชื่อหน่วยงาน : Chamapasack University (Matching Scholarship)
ปี : 2019
ประเทศ : สปป.ลาว
ระยะเวลา : 27 พ.ย. 2562 – 30 มิ.ย. 2566
เว็บไซต์ : http://cu.edu.la/
ชื่อหน่วยงาน : Université de Liège (ULiège) (Double Degree)
ปี : 2019
ประเทศ : เบลเยียม
ระยะเวลา : 14 ต.ค. 2562 – 13 ต.ค. 2567
เว็บไซต์ : https://www.uliege.be/cms/c_8699436/fr/portail-uliege
ชื่อหน่วยงาน : Plateforme BioPark d’Archamps (BIOPARK)
ปี : 2019
ประเทศ : ฝรั่งเศส
ระยะเวลา : 20 ส.ค. 2562 – 19 ส.ค. 2565
เว็บไซต์ : http://www.biopark-archamps.org/
ชื่อหน่วยงาน : Virginia Polytechnic Institute and State University
ปี : 2019
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
ระยะเวลา : 5 ส.ค. 2562 – 4 ส.ค. 2567
เว็บไซต์ : https://vt.edu/
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]