คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
การวิจัย
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

ปี : ประเทศ :
ชื่อหน่วยงาน : Graduate School of Science, Osaka university (Double-Degree Program for Ph.D.)
ปี : 2018
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 21 ก.ย. 2561 - ไม่ระบุ
เว็บไซต์ : https://www.sci.osaka-u.ac.jp/en/
ชื่อหน่วยงาน : บริษัท ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี จำกัด
ปี : 2020
ประเทศ : ไทย
ระยะเวลา : 1 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
เว็บไซต์ : https://www.science.cmu.ac.th/webthai/international_cooperation.php#ad-image-0
ชื่อหน่วยงาน : บริษัท นพดาโปรดักส์ จำกัด
ปี : 2020
ประเทศ : ไทย
ระยะเวลา : 8 ก.ค. 2563 - 7 ก.ค. 2565
เว็บไซต์ : https://www.science.cmu.ac.th/webthai/international_cooperation.php?contry=5#ad-image-0
ชื่อหน่วยงาน : บริษัท ยาวาต้า (ประเทศไทย) จำกัด
ปี : 2020
ประเทศ : ไทย
ระยะเวลา : 8 ก.ค. 2563 - 7 ก.ค. 2565
เว็บไซต์ : https://www.science.cmu.ac.th/webthai/international_cooperation.php?contry=5#ad-image-8
ชื่อหน่วยงาน : บริษัท เค.พี. อะโกร อินดัสทรี้ จำกัด
ปี : 2020
ประเทศ : ไทย
ระยะเวลา : 8 ก.ค. 2563 - 7 ก.ค. 2565
เว็บไซต์ : https://www.science.cmu.ac.th/webthai/international_cooperation.php?contry=5#ad-image-1
ชื่อหน่วยงาน : บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
ปี : 2020
ประเทศ : ไทย
ระยะเวลา : 11 มี.ค. 2563 – 10 มี.ค. 2568
เว็บไซต์ : https://www.science.cmu.ac.th/webthai/international_cooperation.php?contry=5#ad-image-0
ชื่อหน่วยงาน : บริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำกัด
ปี : 2020
ประเทศ : ไทย
ระยะเวลา : 11 มี.ค. 2563 – 10 มี.ค. 2568
เว็บไซต์ : https://www.science.cmu.ac.th/webthai/international_cooperation.php?contry=5#ad-image-8
ชื่อหน่วยงาน : โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่: กลุ่มบริษัท/องค์กร จำนวน 9 แห่ง และกลุ่มโรงพยาบาล จำนวน 3 แห่ง
ปี : 2019
ประเทศ : ไทย
ระยะเวลา : 1 ต.ค. 2562 – 1 ต.ค. 2564
เว็บไซต์ : https://www.science.cmu.ac.th/webthai/international_cooperation.php?contry=5#ad-image-4
ชื่อหน่วยงาน : Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine (Memorandum of Agreement on Internship Program)
ปี : 2020
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 16 พ.ค. 2563 – 1 ก.ค. 2563 (1 เดือน 15 วัน)
เว็บไซต์ : https://www.obihiro.ac.jp/en
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]