คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
การวิจัย
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

ปี : ประเทศ :
ชื่อหน่วยงาน : Souphanouvong University
ปี : 2019
ประเทศ : สปป.ลาว
ระยะเวลา : 3 พ.ค. 2562 - 2 พ.ค. 2566
เว็บไซต์ : http://www.su.edu.la/
ชื่อหน่วยงาน : Thompson Rivers University
ปี : 2019
ประเทศ : แคนาดา
ระยะเวลา : 14 ม.ค. 2562 - 13 ม.ค. 2567
เว็บไซต์ : https://www.tru.ca/
ชื่อหน่วยงาน : บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
ปี : 2019
ประเทศ : ไทย
ระยะเวลา : 22 มี.ค. 2562 - 21 มี.ค. 2567
เว็บไซต์ : http://www.science.cmu.ac.th/prsci/news-detail.php?id=3336#.XL591TAza70
ชื่อหน่วยงาน : National Institute for Fusion Science (NIFS)
ปี : 2016
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 24 มิ.ย. 2559 - 23 มิ.ย. 2564 (ต่ออายุอัตโนมัติ)
เว็บไซต์ : http://www.nifs.ac.jp/en/
ชื่อหน่วยงาน : University of Bremen
ปี : 2018
ประเทศ : เยอรมนี
ระยะเวลา : 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2566
เว็บไซต์ : https://www.uni-bremen.de/en.html
ชื่อหน่วยงาน : Faculty and Graduate School of Agriculture, Kyoto University
ปี : 2018
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 26 ก.ย. 2561 - 25 ก.ย. 2566
เว็บไซต์ : http://www.kais.kyoto-u.ac.jp/english/
ชื่อหน่วยงาน : Graduate School of Science, Osaka University
ปี : 2018
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 1 ปี (ต่ออายุอัตโนมัติ) ลงนาม 21 ก.ย. 2561
เว็บไซต์ : http://www.sci.osaka-u.ac.jp/en/graduate-schools/
ชื่อหน่วยงาน : College of Science, College of Engineering, National Taiwan University
ปี : 2018
ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลา : 6 ก.พ. 2561 - 5 ก.พ. 2566
เว็บไซต์ : http://www.ntu.edu.tw/english/
ชื่อหน่วยงาน : Gunma University
ปี : 2018
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 30 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2565
เว็บไซต์ : http://www.gunma-u.ac.jp/english/index-e2.html
ชื่อหน่วยงาน : บริษัท TmaxSoft Thailand จำกัด
ปี : 2017
ประเทศ : ไทย
ระยะเวลา : 19 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2563
เว็บไซต์ : http://www.tmaxsoft.com/location/tmaxsoft-thailand-co-ltd/
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]