คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประกวดตราสัญลักษณ์การเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี การก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประกวดตราสัญลักษณ์การเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี การก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2561
คุณสมบัติผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด >> คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา)   
ชนะเลิศ  ได้รับเงิน จำนวน  7,555 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงิน จำนวน  3,555 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงิน จำนวน  2,555 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รายละเอียด คลิก

19 มี.ค. 2018 [ ข่าวอื่นๆ ]
IT based Knowledge Management System | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองทุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและบริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Chiang Mai Journal of Science, Impact Factor, ISI, Scopus, International Journal 

Facebook

ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด


ข่าวประกวดราคาทั้งหมด