คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University


IT based Knowledge Management System | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองทุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและบริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Chiang Mai Journal of Science, Impact Factor, ISI, Scopus, International Journal งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2557
ระบบสารสนเทศระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริการสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่