คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University


IT based Knowledge Management System | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองทุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและบริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Chiang Mai Journal of Science, Impact Factor, ISI, Scopus, International Journal 
08 พ.ย. 2560 - 22 ธ.ค. 2560
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิต ม.ช
27 พ.ย. 2560
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว สังกัดภาควิชาเคมี
22 พ.ย. 2560
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว สังกัดงานนโยบายและแผนฯ
10 ต.ค. 2560 - 17 พ.ย. 2560
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานช่าง (นายช่างเทคนิค) ตำแหน่งเลขที่ S4180083

ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด