คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
เกี่ยวกับเรา
ค่านิยมหลัก

            ค่านิยมหลักของคณะวิทยาศาสตร์ คือ SCI-CMU ได้แก่

 

                             SCIentific mind : การคิดตามหลักวิทยาศาสตร์

                             Collaboration : การทำงานร่วมกันเป็นทีม

                             Morality : การยึดมั่นในศีลธรรมความดี

                             Unity : การรู้รักสามัคคีเพื่อองค์กร