คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
เกี่ยวกับเรา
ค่านิยมหลัก

            ค่านิยมหลักของคณะวิทยาศาสตร์ คือ SCI ได้แก่

 

                             Strategic management : บริหารเชิงกลยุทธ์

                             Customer focus : มุ่งเน้นลูกค้า

                             Institutional learning : เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้