คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
การวิจัย
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

ปี : ประเทศ :
ชื่อหน่วยงาน : College of Medicine, Seoul National University
ปี : 2013
ประเทศ : สาธารณรัฐเกาหลี
ระยะเวลา : 18 ตุลาคม 2556 - 17 ตุลาคม 2561
เว็บไซต์ : https://www.useoul.edu/
ชื่อหน่วยงาน : Korea University
ปี : 2013
ประเทศ : สาธารณรัฐเกาหลี
ระยะเวลา : 12 กุมภาพันธ์ 2556 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
เว็บไซต์ : www.korea.edu/
ชื่อหน่วยงาน : บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ
ปี : 2016
ประเทศ : ราชอาณาจักรไทย
ระยะเวลา : 23 กันยายน 2557 - 22 กันยายน 2562
เว็บไซต์ : https://www.mitrphol.com/index.php/en/r_and_d/index.html
ชื่อหน่วยงาน : องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ปี : 2016
ประเทศ : ราชอาณาจักรไทย
ระยะเวลา : 15 สิงหาคม 2559 - 14 สิงหาคม 2564
เว็บไซต์ : http://www.qsbg.org/
ชื่อหน่วยงาน : โครงการการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐ 16 สถาบัน
ปี : 2016
ประเทศ : ราชอาณาจักรไทย
ระยะเวลา : 21 สิงหาคม 2559 - 20 สิงหาคม 2564
เว็บไซต์ : http://www.cmu.ac.th/
ชื่อหน่วยงาน : Technische Universität Bergakademie Freiberg (TU–BAF), Faculty for Maschinenbau, Verfahrens – und Energietechnik
ปี : 2015
ประเทศ : สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ระยะเวลา : 22 พฤษภาคม 2558 - 21 พฤษภาคม 2563
เว็บไซต์ : https://de.wikipedia.org/wiki/Technische_Universit%C3%A4t_Bergakademie_Freiberg
ชื่อหน่วยงาน : Graduate School of Science and Technology, Niigata University
ปี : 2014
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 6 พฤศจิกายน 2557 - 5 พฤศจิกายน 2562
เว็บไซต์ : www.niigata-u.ac.jp/en/
ชื่อหน่วยงาน : Niigata University
ปี : 2015
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 27 กรกฎาคม 2558 - 26 กรกฎาคม 2563
เว็บไซต์ : www.niigata-u.ac.jp/en/
ชื่อหน่วยงาน : Shizuoka University
ปี : 2015
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 20 เมษายน 2558 - 19 เมษายน 2563
เว็บไซต์ : https://www.shizuoka.ac.jp/english/
ชื่อหน่วยงาน : Kitasato Institute for Life Science (MTA)
ปี : 2014
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 22 ธันวาคม 2557 - 21 ธันวาคม 2562
เว็บไซต์ : https://www.kitasato.ac.jp/english/overview/life_sciences
[1] [2] [3] [4]
-->