คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
การวิจัย
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

ปี : ประเทศ :
ชื่อหน่วยงาน : University of Bremen
ปี : 2018
ประเทศ : เยอรมนี
ระยะเวลา : 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2566
เว็บไซต์ : https://www.uni-bremen.de/en.html
ชื่อหน่วยงาน : Faculty and Graduate School of Agriculture, Kyoto University
ปี : 2018
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 26 ก.ย. 2561 - 25 ก.ย. 2566
เว็บไซต์ : http://www.kais.kyoto-u.ac.jp/english/
ชื่อหน่วยงาน : Graduate School of Science, Osaka University
ปี : 2018
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 1 ปี (ต่ออายุอัตโนมัติ) ลงนาม 21 ก.ย. 2561
เว็บไซต์ : http://www.sci.osaka-u.ac.jp/en/graduate-schools/
ชื่อหน่วยงาน : College of Science, College of Engineering, National Taiwan University
ปี : 2018
ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลา : 6 ก.พ. 2561 - 5 ก.พ. 2566
เว็บไซต์ : http://www.ntu.edu.tw/english/
ชื่อหน่วยงาน : Gunma University
ปี : 2018
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 30 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2565
เว็บไซต์ : http://www.gunma-u.ac.jp/english/index-e2.html
ชื่อหน่วยงาน : บริษัท TmaxSoft Thailand จำกัด
ปี : 2017
ประเทศ : ไทย
ระยะเวลา : 19 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2563
เว็บไซต์ : http://www.tmaxsoft.com/location/tmaxsoft-thailand-co-ltd/
ชื่อหน่วยงาน : Graduate School of Nanobioscience, Yokohama City University
ปี : 2016
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 14 พ.ย. 2559 - without time limit
เว็บไซต์ : https://www.yokohama-cu.ac.jp/en/academics/graduate/nanobio/
ชื่อหน่วยงาน : National Central University
ปี : 2018
ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลา : 13 เม.ย. 2561 - 12 เม.ย. 2566
เว็บไซต์ : https://www.ncu.edu.tw/en
ชื่อหน่วยงาน : Toyota Technological Institute
ปี : 2012
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 22 ก.ค. 2555 - ต่ออายุข้อตกลงฯ อัตโนมัติ
เว็บไซต์ : http://www.toyota-ti.ac.jp/english/
ชื่อหน่วยงาน : National Tsing Hua University
ปี : 2017
ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลา : 22 ธ.ค. 2560 - 21 ธ.ค. 2565
เว็บไซต์ : http://nthu-en.web.nthu.edu.tw/bin/home.php
[1] [2] [3] [4] [5] [6]