คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
การวิจัย
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

ปี : ประเทศ :
ชื่อหน่วยงาน : Graduate School of Nanobioscience, Yokohama City University
ปี : 2016
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 14 พ.ย. 2559 - without time limit
เว็บไซต์ : https://www.yokohama-cu.ac.jp/en/academics/graduate/nanobio/
ชื่อหน่วยงาน : National Central University
ปี : 2018
ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลา : 13 เม.ย. 2561 - 12 เม.ย. 2566
เว็บไซต์ : https://www.ncu.edu.tw/en
ชื่อหน่วยงาน : Graduate School of Agriculture, Kyoto University
ปี : 2013
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 13 ต.ค. 2556 - 12 ต.ค. 2561
เว็บไซต์ : http://www.kais.kyoto-u.ac.jp/english/
ชื่อหน่วยงาน : Toyota Technological Institute
ปี : 2012
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 22 ก.ค. 2555 - ต่ออายุข้อตกลงฯ อัตโนมัติ
เว็บไซต์ : http://www.toyota-ti.ac.jp/english/
ชื่อหน่วยงาน : National Tsing Hua University
ปี : 2017
ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลา : 22 ธ.ค. 2560 - 21 ธ.ค. 2565
เว็บไซต์ : http://nthu-en.web.nthu.edu.tw/bin/home.php
ชื่อหน่วยงาน : National Central University
ปี : 2018
ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลา : 8 ม.ค. 25561 - 7 ม.ค. 2566
เว็บไซต์ : http://www.ncu.edu.tw/en
ชื่อหน่วยงาน : กรมทรัพยากรธรณี
ปี : 2018
ประเทศ : ไทย
ระยะเวลา : 2 มี.ค. 2561 - 1 มี.ค. 2565
เว็บไซต์ : http://www.dmr.go.th/
ชื่อหน่วยงาน : University of Toyama
ปี : 2015
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 17 พ.ย. 2558 - 16 พ.ย. 2563
เว็บไซต์ : https://www.u-toyama.ac.jp/en/
ชื่อหน่วยงาน : Institute for Chemical Research (ICR), Kyoto University
ปี : 2014
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 27 ม.ค. 2557 - 26 ม.ค. 2562
เว็บไซต์ : http://www.kuicr.kyoto-u.ac.jp/sites/icr/
ชื่อหน่วยงาน : The University of New South Wales
ปี : 2013
ประเทศ : ออสเตรเลีย
ระยะเวลา : 17 ก.ค. 2556 - 16 ก.ค. 2561
เว็บไซต์ : https://www.unsw.edu.au/
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]