คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
การวิจัย
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

ปี : ประเทศ :
ชื่อหน่วยงาน : University of Toyama
ปี : 2015
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 17 พ.ย. 2558 - 16 พ.ย. 2563
เว็บไซต์ : https://www.u-toyama.ac.jp/en/
ชื่อหน่วยงาน : Institute for Chemical Research, Kyoto University
ปี : 2014
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 27 ม.ค. 2557 - 26 ม.ค. 2562
เว็บไซต์ : http://www.kuicr.kyoto-u.ac.jp/sites/icr/
ชื่อหน่วยงาน : The University of New South Wales
ปี : 2013
ประเทศ : ออสเตรเลีย
ระยะเวลา : 17 ก.ค. 2556 - 16 ก.ค. 2561
เว็บไซต์ : https://www.unsw.edu.au/
ชื่อหน่วยงาน : Sungkyunkwan University
ปี : 2013
ประเทศ : เกาหลีใต้
ระยะเวลา : 20 พ.ค. 2556 - ไม่กำหนดกรอบเวลา
เว็บไซต์ : http://www.skku.edu/eng_home/index.jsp
ชื่อหน่วยงาน : California State University, Fullerton
ปี : 2016
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
ระยะเวลา : 16 มี.ค. 2559 - 15 มี.ค. 2564
เว็บไซต์ : http://www.fullerton.edu/
ชื่อหน่วยงาน : Ibaraki University
ปี : 2016
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 30 มี.ค. 2559 - 29 มี.ค. 2564
เว็บไซต์ : http://www.ibaraki.ac.jp/en/
ชื่อหน่วยงาน : องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ปี : 2016
ประเทศ : ไทย
ระยะเวลา : 15 ส.ค. 2559 - 14 ส.ค. 2564
เว็บไซต์ : http://www.qsbg.org/
ชื่อหน่วยงาน : Kagawa University
ปี : 2016
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 15 ก.พ. 2559 - 14 ก.พ. 2565
เว็บไซต์ : https://www.kagawa-u.ac.jp/english/
ชื่อหน่วยงาน : Oregon State University
ปี : 2016
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
ระยะเวลา : 22 ก.พ. 2559 - 21 ก.พ. 2564
เว็บไซต์ : http://oregonstate.edu/
ชื่อหน่วยงาน : Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences
ปี : 2016
ประเทศ : จีน
ระยะเวลา : 28 ก.ย. 2559 - 27 ก.ย. 2564
เว็บไซต์ : http://english.iap.cas.cn/
[1] [2] [3] [4] [5] [6]