คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนโครงการ พสวท. (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564

 

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนโครงการ พสวท. (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564

 ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ พสวท. (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้

*รับสมัคร ระดับปริญญาตรี ปีที่ 1- 4  รวมจำนวน 14 ทุน

*รับสมัคร ทุกสาขาวิชา

 

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2564

กรอกข้อมูลการสมัครและอัพโหลดใบสมัคร

พร้อมเอกสารแนบที่

https://cmu.to/sFELx

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ www.science.cmu.ac.th

วันที่ 11 สิงหาคม 2564

สอบสัมภาษณ์ (ผ่าน Zoom )

วันที่ 13 สิงหาคม 2564

ประกาศผลการคัดเลือก www.science.cmu.ac.th

 เอกสาร Download

  เอกสาร (รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนโครงการ พสวท. (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564)