คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปรจำปีการศึกษา 2562 (TCAS 5)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปรจำปีการศึกษา 2562 (TCAS 5)

 เอกสาร Download

  เอกสาร (รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปรจำปีการศึกษา 2562 (TCAS 5))