คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


รับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุน พสวท. ทุนเพชรทองกวาว ทดแทน ปีการศึกษา 2561

 

            ผู้สนใจจะสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว โปรดติดต่อรับ/ยื่นใบสมัคร ที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคาร 40 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวัน ที่ 31 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

 เอกสาร Download

  เอกสาร (รับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุน พสวท. ทุนเพชรทองกวาว ทดแทน ปีการศึกษา 2561)