คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศราคากลาง


คณะวิทยาศาสตรา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลางจ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารฟิสิกส์ 1 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการวันที่ประกาศ :22 พ.ย. 2564
วันที่ Update :22 พ.ย. 2564

 เอกสาร Download

เอกสาร (คณะวิทยาศาสตรา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลางจ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารฟิสิกส์ 1 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ)