คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศราคากลาง


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลางครุภัณฑ์เครื่องโครมาโทกราฟี่ของเหลวสมรรถนะสูงชนิดกึ่งแยกสาร(Preparative HPLC) จำนวน 1 เครื่องวันที่ประกาศ :9 พ.ย. 2564
วันที่ Update :9 พ.ย. 2564

 เอกสาร Download

เอกสาร (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลางครุภัณฑ์เครื่องโครมาโทกราฟี่ของเหลวสมรรถนะสูงชนิดกึ่งแยกสาร(Preparative HPLC) จำนวน 1 เครื่อง)