คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศราคากลาง


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ราคากลางซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานวิเคราะห์และประมวลผลระดังสูง จำนวน 46 เครื่องวันที่ประกาศ :14 ต.ค. 2564
วันที่ Update :14 ต.ค. 2564

 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ราคากลางซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานวิเคราะห์และประมวลผลระดังสูง จำนวน 46 เครื่อง)