คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศราคากลาง


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง งานจ้างทำความสะอาดอาคารภาควิชาชีววิทยา จำนวน 8 อาคาร จำนวน 1 รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง งานจ้างทำความสะอาดอาคารภาควิชาชีววิทยา (อาคารชีววิทยา 1 อาคารชีววิทยา 2 อาคารศูนย์วิจัยและบริการจีโนมพืชเศรษฐกิจ อาคารต่อเติมชีววิทยา 1 หอพรรณไม้ อาคารเลี้ยงทดลอง อาคารตัวอย่างพืชสด) จำนวน 1 รายการ   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565    วันที่ประกาศ :11 มิ.ย. 2564


 เอกสาร Download

เอกสาร (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง งานจ้างทำความสะอาดอาคารภาควิชาชีววิทยา จำนวน 8 อาคาร จำนวน 1 รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 )