คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศราคากลาง


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง จัดจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายสายใยแก้วนำแสง คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการวันที่ประกาศ :24 ก.ค. 2563


 เอกสาร Download

เอกสาร (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง จัดจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายสายใยแก้วนำแสง คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ)