คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศราคากลาง


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการวันที่ประกาศ :24 มิ.ย. 2563


 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ )