คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศราคากลาง


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำความสะอาดอาคารชีววิทยา 1 อาคารชีววิทยา 2 อาคารศูนย์วิจัยและบริการจีโนมเศรษฐกิจ และอาคารอื่น ๆ (อาคารต่อเติมชีววิทยา 1 อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง หอพรรณไม้ อาคารตัวอย่างพืชสด) จำนวน 1 รายการวันที่ประกาศ :21 พ.ค. 2563
วันที่ Update :21 พ.ค. 2563

 เอกสาร Download

เอกสาร (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำความสะอาดอาคารชีววิทยา 1 อาคารชีววิทยา 2 อาคารศูนย์วิจัยและบริการจีโนมเศรษฐกิจ และอาคารอื่น ๆ (อาคารต่อเติมชีววิทยา 1 อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง หอพรรณไม้ อาคารตัวอย่างพืชสด) จำนวน 1 รายการ)