คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศราคากลาง


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง งานจ้างทำความสะอาดภาควิชาคณิตศาสตร์และอาคารภาควิชาสถิติ อาคาร 45 ปี อาคารคณิตศาสตร์ อาคารสถิติ จำนวน 1 รายการวันที่ประกาศ :14 พ.ค. 2563


 เอกสาร Download

เอกสาร (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง งานจ้างทำความสะอาดภาควิชาคณิตศาสตร์และอาคารภาควิชาสถิติ อาคาร 45 ปี อาคารคณิตศาสตร์ อาคารสถิติ จำนวน 1 รายการ )