คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศราคากลาง


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำความสะอาดอาคารเคมี 1 อาคารเฉลียวอยุ่วิทยานุสรณ์ และอาคารเคมี 2 ชั้น 1 และชั้น 2 จำนวน 1 รายการวันที่ประกาศ :24 พ.ค. 2562


 เอกสาร Download

เอกสาร (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำความสะอาดอาคารเคมี 1 อาคารเฉลียวอยุ่วิทยานุสรณ์ และอาคารเคมี 2 ชั้น 1 และชั้น 2 จำนวน 1 รายการ)