คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศราคากลาง


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง จัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารฟิสิกส์ 1 ชั้น 2 จำนวน 1 รายการ จำนวน 1 รายการวันที่ประกาศ :8 พ.ค. 2562
วันที่ Update :10 พ.ค. 2562

 เอกสาร Download

เอกสาร (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง จัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารฟิสิกส์ 1 ชั้น 2 จำนวน 1 รายการ จำนวน 1 รายการ)