คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศราคากลาง


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำความสะอาดอาคารภาควิชาสถิติและภาควิชาคณิตศาสตร์ (อาคาร 45 ปี (SCB4 ) อาคารคณิตศาสตร์ อาคารสถิติ ) จำนวน 1 รายการวันที่ประกาศ :8 พ.ค. 2562


 เอกสาร Download

เอกสาร (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำความสะอาดอาคารภาควิชาสถิติและภาควิชาคณิตศาสตร์ (อาคาร 45 ปี (SCB4 ) อาคารคณิตศาสตร์ อาคารสถิติ ) จำนวน 1 รายการ)