คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวผู้ชนะการประกวดราคา


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานทำความสะอาดอาคารภาควิชาคณิตศาสตร์และอาคารภาควิชาสถิติ (อาคาร 45 ปี (SCB4) อาคารคณิตสาสตร์ อาคารสถิติ) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 2563 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 จำนวน 1 รายการวันที่: 2 ก.ค. 2563 - 7 ก.ค. 2563
วันที่ประกาศ :2 ก.ค. 2563


 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานทำความสะอาดอาคารภาควิชาคณิตศาสตร์และอาคารภาควิชาสถิติ (อาคาร 45 ปี (SCB4) อาคารคณิตสาสตร์ อาคารสถิติ) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 2563 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 จำนวน 1 รายการ )