คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวผู้ชนะการประกวดราคา


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นห้องปฏิบัติการ Biosafety Level 2 (BSL-2) ชั้น 7 อาคาร 40 ปี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวันที่: 9 มิ.ย. 2563 - 12 มิ.ย. 2563
วันที่ประกาศ :9 มิ.ย. 2563


 เอกสาร Download

เอกสาร (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นห้องปฏิบัติการ Biosafety Level 2 (BSL-2) ชั้น 7 อาคาร 40 ปี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)