คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวผู้ชนะการประกวดราคา


ประกาศ คณะวิทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดานบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Board) ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวันที่: 31 มี.ค. 2563 - 3 เม.ย. 2563
วันที่ประกาศ :31 มี.ค. 2563


 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศ คณะวิทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดานบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Board) ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)