คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวผู้ชนะการประกวดราคา


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวันที่: 16 มี.ค. 2563 - 19 มี.ค. 2563
วันที่ประกาศ :16 มี.ค. 2563


 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง )