คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวผู้ชนะการประกวดราคา


ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวันที่: 4 ก.พ.2563 - 7 ก.พ.2563
วันที่ประกาศ :4 ก.พ.2563


 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)