คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวผู้ชนะการประกวดราคา


ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์กล่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง



วันที่: 31 ม.ค. 2563 - 5 ก.พ.2563
วันที่ประกาศ :31 ม.ค. 2563


 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์กล่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)