คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวผู้ชนะการประกวดราคา


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมกล้องดิจิตอล (Light Microscope with CCD Camera จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวันที่: 23 ธ.ค. 2562 - 26 ธ.ค. 2562
วันที่ประกาศ :23 ธ.ค. 2562


 เอกสาร Download

เอกสาร (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมกล้องดิจิตอล (Light Microscope with CCD Camera จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง )