คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวผู้ชนะการประกวดราคา


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผลหลัก แบบ Hyper-Convergence พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือกวันที่: 17 ธ.ค. 2562 - 24 ธ.ค. 2562
วันที่ประกาศ :17 ธ.ค. 2562


 เอกสาร Download

เอกสาร (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผลหลัก แบบ Hyper-Convergence พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก)