คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวผู้ชนะการประกวดราคา


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจงวันที่: 30 เม.ย. 2562 - 3 พ.ค. 2562
วันที่ประกาศ :30 เม.ย. 2562


 เอกสาร Download

เอกสาร (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง)