คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวผู้ชนะการประกวดราคา


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดวันที่: 22 พ.ย. 2564 - 22 ธ.ค. 2564
วันที่ประกาศ :22 พ.ย. 2564
วันที่ Update :26 พ.ย. 2564