คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวผู้ชนะการประกวดราคา


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดไมโครโฟนประชุม ชนิดไร้สาย ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวันที่: 18 พ.ย. 2564 - 25 พ.ย. 2564
วันที่ประกาศ :18 พ.ย. 2564


 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดไมโครโฟนประชุม ชนิดไร้สาย ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)