คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวผู้ชนะการประกวดราคา


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ทำปฎิกิริยา (Reaction chamber) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวันที่: 28 ก.ย. 2564 - 5 ต.ค. 2564
วันที่ประกาศ :28 ก.ย. 2564


 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ทำปฎิกิริยา (Reaction chamber) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง )