คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวผู้ชนะการประกวดราคา


ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Core Switch) จำนวน 1 รายการวันที่: 8 ก.ค. 2564 - 15 ก.ค. 2564
วันที่ประกาศ :8 ก.ค. 2564


 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Core Switch) จำนวน 1 รายการ )