คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวผู้ชนะการประกวดราคา


ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (SCB2) ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายม 2565 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (SCB2) ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายม 2565 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่: 6 ก.ค. 2564 - 16 ก.ค. 2564
วันที่ประกาศ :6 ก.ค. 2564
วันที่ Update :6 ก.ค. 2564

 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (SCB2) ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายม 2565 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))