คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารฟิสิกส์ 1 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารฟิสิกส์ 1 .PDF

TOR งานปรับปรุงอาคารฟิสิกส์ 1.PDF

รายละเอียดการคำนวณราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารฟิสิกส์1

 


วันที่: 24 พ.ย. 2564 - 15 ธ.ค. 2564
วันที่ประกาศ :24 พ.ย. 2564
วันที่ Update :24 พ.ย. 2564