คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา


ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ร่าง) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอพรรณไม้ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

1. แบบปร4 ปร.5 ปร.6 งานปรับปรุงอาคารหอพรรณไม้ ภาควิชาชีววิทยา.PDF.pdf
2 แบบรูปงานปรับปรุงอาคารหอพรรณไม้-ชีววิทยาn.pdf
   
3 รายการคำนวณโครงสร้าง+ครุภัณฑ์ งานปรับปรุงอาคารหอพรรณไม้ ภาควิชาชีววิทยา.PDF.pdf


วันที่: 8 พ.ย. 2564 - 8 ธ.ค. 2564
วันที่ประกาศ :8 พ.ย. 2564
วันที่ Update :2 ธ.ค. 2564