คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ เรื่อง จ้างทำความสะอาดอาคารภาควิชาสถิติ อาคารภาคคณิตศาสตร์ และ อาคาร 45 ปี (SCB4) ตั้งแต่วันที 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วันที่: 19 ก.ค. 2564 - 30 ก.ค. 2564
วันที่ประกาศ :19 ก.ค. 2564


 เอกสาร Download

เอกสาร (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ เรื่อง จ้างทำความสะอาดอาคารภาควิชาสถิติ อาคารภาคคณิตศาสตร์ และ อาคาร 45 ปี (SCB4) ตั้งแต่วันที 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))