คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่ ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วันที่: 30 มิ.ย. 2563 - 3 ก.ค. 2563
วันที่ประกาศ :30 มิ.ย. 2563


 เอกสาร Download

เอกสาร (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่ ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))