คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานทำความสะอาดอาคารภาควิชาคณิตศาสตร์และอาคารภาควิชาสถิติ (อาคาร 45 ปี (SCB4) อาคารคณิตสาสตร์ อาคารสถิติ) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 1 รายการ

 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานทำความสะอาดอาคารภาควิชาคณิตศาสตร์และอาคารภาควิชาสถิติ (อาคาร 45 ปี (SCB4) อาคารคณิตสาสตร์ อาคารสถิติ) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วันที่: 16 มิ.ย. 2563 - 15 ก.ค. 2563
วันที่ประกาศ :16 มิ.ย. 2563


 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานทำความสะอาดอาคารภาควิชาคณิตศาสตร์และอาคารภาควิชาสถิติ (อาคาร 45 ปี (SCB4) อาคารคณิตสาสตร์ อาคารสถิติ) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 1 รายการ)