คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา


ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตู้กำจัดไอสารเคมี ชนิดไร้ท่อ พร้อมตู้กำจัดกลิ่นไอสารเคมี จำนวน 2 ชุดวันที่: 13 พ.ค. 2563 - 15 มิ.ย. 2563
วันที่ประกาศ :13 พ.ค. 2563


 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตู้กำจัดไอสารเคมี ชนิดไร้ท่อ พร้อมตู้กำจัดกลิ่นไอสารเคมี จำนวน 2 ชุด)