คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา


ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบห้องเรียนนวัตกรรมดิจิทัล (Digital innovation classroom จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563วันที่: 18 มี.ค. 2563 - 30 มี.ค. 2563
วันที่ประกาศ :18 มี.ค. 2563
วันที่ Update :18 มี.ค. 2563

 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบห้องเรียนนวัตกรรมดิจิทัล (Digital innovation classroom จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 )