คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน


การประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี หรือภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

 การประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี หรือภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  ตำแหน่งเลขที่ E180216  และE180227 จะมีการประกาศขยายเวลารับสมัครฯ จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2563 จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน