คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 ขอเปลี่ยนแปลงวันที่สมัคร สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563
การสมัครทางไปรษณีย์  ผู้สมัครจัดส่งเอกสารการสมัครไปทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  16 มีนาคม 2563

 เอกสาร Download

เอกสาร (รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)