ข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์

พิธีปิดและมอบรางวัลงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

        วันที่ 2 กันยายน ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดงาน CMU SCIENCE WEEK 2023 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์ในวันที่โลกผันผวน :  Science in the VUCA World” และกล่าวแสดงความขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน ตลอดจนคณะครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ตลอด 3 วัน ของการจัดงาน รวมกว่า 1 หมื่น 8 พันคน ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม และ 1-2 กันยายน 2566 

นอกจากนี้ ภายในพิธีปิดงานยังมีการมอบรางวัลการประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทกายภาพ ประเภทชีวภาพ และประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยโครงงานที่ได้เหรียญทองทั้ง 3 สาขา ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป  

สำหรับผลการแข่งขันกิจกรรมเยาวชน รอติดตาม update ได้ที่ https://www.facebook.com/cmusciweek

คณะวิทยาศาสตร์ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหวังว่าเยาวชนทุกคนที่เข้ามาร่วมงานจะได้รับแรงบันดาลใจในการเรียนรู้  และค้นพบ DNA นักวิทยาศาสตร์ในตัวเอง เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาตนเอง และสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

แล้วพบใหม่โอกาสหน้า ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่