ติดต่อเรา Sci CMU

ติดต่อเรา Sci CMU


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-222180, 053 943323
แฟกซ์ : 053-222268, 053-892274
Line@ ID: @scicmu (SCI CMU Info. Center)


หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชา

สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์

  • เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ 053 943456

งานบริหารทั่วไป

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

งานการเงินการคลังและพัสดุ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
053 943322, 053 943467

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา