ข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์

Download ตราสัญลักษณ์ (LOGO) ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์

         ในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะก่อตั้งครบ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์จึงได้กำหนดให้มีตราสัญลักษณ์ (LOGO) ในโอกาสสำคัญนี้ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเฉลิมฉลอง ตลอดปี พ.ศ. 2566-2567

หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ สามารถ Download ไฟล์ .PNG เพื่อเลือกใช้งาน 8 รูปแบบ
ดังแนบ ทั้งนี้ หากประสงค์จะใช้งานไฟล์ .AI สามารถติดต่อได้ที่ 60th.scicmu@gmail.com
หรือ
Facebook Fanpage  Faculty of Science, Chiang Mai University

 
Click เพื่อ Download ไฟล์ .PNG
1. LOGO 60-Main
2. LOGO 60-yellow
3. LOGO 60-black
4. LOGO 60-white
5. LOGO 60-grey
6. LOGO 60-Main&Slogan-center
7. LOGO 60-Main&Slogan-left
8. LOGO 60-Main&Slogan-right

หากประสงค์จะใช้งานไฟล์ .AI สามารถติดต่อได้ที่ 60th.scicmu@gmail.com
หรือ 
Facebook Fanpage  Faculty of Science, Chiang Mai University