คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศราคากลาง


คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศราคากลางงานจ้างทำความสะอาดภาควิชาวิทยา (อาคารชีววิทยา1 อาคารต่อเติมอาคารชีววิทยา1 อาคารชีววิทยา 2 อาคารศูนย์วิจัยและบริการจีโนมพืชเศรษฐกิจ อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลองหอพรรณไม้ อาคารตัวอย่างพืชสด จำนวน 1 รายการวันที่ประกาศ :20 มิ.ย. 2561


 เอกสาร Download

เอกสาร (คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศราคากลางงานจ้างทำความสะอาดภาควิชาวิทยา (อาคารชีววิทยา1 อาคารต่อเติมอาคารชีววิทยา1 อาคารชีววิทยา 2 อาคารศูนย์วิจัยและบริการจีโนมพืชเศรษฐกิจ อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลองหอพรรณไม้ อาคารตัวอย่างพืชสด จำนวน 1 รายการ )