คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศราคากลาง


เครื่องอัดรีดเส้นใยเดี่ยวและหน่วยดึงยึดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุดวันที่ประกาศ :12 ม.ค. 2561


 เอกสาร Download

เอกสาร (เครื่องอัดรีดเส้นใยเดี่ยวและหน่วยดึงยึดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด)